Praktisk informasjon

Vi leverer vinduer og dører direkte fra produsent i Baltikum.

U verdi

U-verdien måles i W/m2K og er et mål på hvor mye varme som passerer gjennom en kvadratmeter av konstruksjonen per tidsenhet (ved en temperaturforskjell på en grad ute og inne). Kort sagt angir verdien hvor god varmeisolasjonen er, jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon. Merk: ved veldig lave u-verdier kan det under spesielle forhold dannes kondens på utsiden av rutene.

Vinduer med lav U-verdi reduserer varmetapet betraktelig og reduserer samtidig problemene med innvendig kondens, kaldras og strålingstrekk på grunn av kalde vindusflater. U-verdi er den nye ISO-betegnelsen til det som før het K-verdi, betydningen er den samme.

Alle vinduer frae Merkur Bolig AS leveres med en U-verdi på 0,5 - 1,2 W/m2K

Farge

Som standardfarge leveres våre produkter i hvit (RAL 9010), men kan også leveres i andre farger. Vi bruker RAL fargekoder for å definere farger, her kan du finne et kart over de forskjellige kodene. Vi gjør oppmerksom på at fargene kan avvike noe på grunn av fargegjengivelsen på skjermen.

Glasstyper

Vi har flere forskjellige glasstyper å velge mellom. Standard glasspakke er tolags energiglass fylt med argon. Energiglass isolerer mye bedre enn vanlige termoglass. Dette på grunn av et usynlig metallbelegg på glassets overflate som slipper inn varmestråling utenfra, mens varmestråling innenfra reflekteres tilbake. Mellomrommet mellom glassene er fylt med argon-gass. Argon er tyngre enn luft, noe som gjør at isoleringseffekten forbedres ytterligere.

Tilvirkning

Tre

Vi tilvirker vinduer og dør limet med 3 sjikt furu og furu samt mahogni materialer. Furu råvarer er importert fra Finland og Sverige. Tre brusser inneholder mindre enn 60% kjerne tre. Den utvinnes etter torkning fra leverandøren, der fuktighet er lik 12% med avvik på 2%. Tre råvarer er høyeste kvalitet og merkes med US tegn.
Tre lagres i fabrikk lagre med beskyttelse fra ubehagelige atmosfærer påvirkning. Tre lagring utføres etter alle krav til lempelig tre lagring. For å sikre riktig klimaet i lager, det er installert automatisk fuktighets system i alle produksjons og lagring områder.

Firkantet behandling, skjev snitt, boring, profilering

Senere tre er behandlet med firkantet fresemaskiner, såges etter lengder, bores og tømmes huler, kobles detaljer, freses, profileres, poleres. Produktets kvalitet er bevoktet under hele produksjons prosess. Det ses etter om tre profiler er ikke skjeve, med spriker eller skadet mekanisk. Ulempelige materialer er tatt ut av produksjonen. Det gjøres etter hver operasjon. Kvalitets sikre produkter blir lagt på paller og videreformidles til andre operasjoner. Hvis uregelmessigheter blir funnet, tre produkt til produsert på nytt.

Impregnasjon og montasje

Ferdige produkter er sortert til ytterligere behandling eller ikke nødvendig behandling, produkter til maling leveres til videre behandlings omgang, ubehandlede produkter impregneres og senere og kun deretter utleveres til videre operasjoner. Ubehandlede produkter impregneres med alkyl impregnasjon „TEKNOGRUND 240“. Profiler legges i spesielle impregnasjons kontieinere. Med krans hjelp senkes containeren i impregnasjons reservoar. Impregnasjon bør nødvendig røre alle profiler, i fall oppstår mangel, fylles impregnasjon forsynet av leverandøren. Profiler holdes 1,5 min i reservoar. Deretter løftes ut og tørkes. Tørr konteiner med profiler kjøres til ferdige produkters avdeling.

Karmer samles med hjelp av press:

Under samling av produktet måles øvrige detaljers størrelser, huler, deretter måles ferdig produktets målstørelser. Produkter med mulige defekter returneres til ombygning eller reparasjon.
Skandinavisk standard vinduer kan produseres i trapets, trekant eller ark form...

Gren behandling og oljebelegg

For beskyttelse av furu produkters skader fra tjære, tjærerike og gren områder belegges med spesiell grunn eller lakkering. Før maling grunnlag renses fra damp, besiktes for mulige defekter. Produkter fra mahogni oljes med spesiell pigmentartig olje TRAE-NOLLN 35 WOOD Oil 714. Tørkede produkter leveres til videre behandling.

Grunning og forberedelse til maling

Før man begynner med grunning, forsikrer man om fristen for gren behandling er utløpt, ifølge romtemperatur. Mahogni spreies med akne polering veske før grunning. Produkter som blir grunnet sorteres etter bestillings nummer. Alltid sjekkes også grunning lagers tjokklek. Produkter grunnes to ganger, med polering etter den første gangen.

Forberedelse for maling skjer kun etter sjekk av grunning kvalitet, lempelige produkter grunnes om. Koblinger mellom detaljer tettes med hermetikker, skjeve snitt og ujevningheter sparkles . Produktet poleres frem til nødvendig nivå før maling.

Maling og hermetisering montasje

All damp og smuss renses fra profiler før maling. Produkter males med „TEKNOS“ akryl maling grunnlag. Produkter av hvit farge males en gang, mens andre farger males to ganger. Farge tilbud er veldig stor. Man kan velge farge ut fra RAL farge spektrum (Sevedlegg).
Ofte farger males med høy trykk pompe. På den måtte hele produktet dekkes med lik 250-300 mikroners lager. Maling tørker ferdig innom to timer. Maling lager kontrolleres konstant. Samtidig sjekkes maling romtemperatur. Ferdig malte og tørkede produkter legges på en vogn med mellomrom i mellom. Det kan gjøres forskjellige farge gama etter Ral farger:

Tre vindu beslag kan være:
1. En side lakkeres, mens andre males.
2. Males med en farge begge sider.
3. Males begge sider med forskjellige farger
4. Kun impregneres.

Senere limes og legges standarden hermetiske koblingbeslag. Under legning av disse detaljer observeres maling kvalitet, farge, eller pga. mulige mangler returneres produktet til reparasjon.

Koblingbeslag legges riktig såget, laminert uten hullet i kantene.

Beslag

Under beslaglegging gjøres det med hensikt til alle tekniske krav. Europeisk vindu modeller består av tyske Roto Frank beslag, mens skandinaviske modeller- med dansk tilvirket IPA, svenske produserte FIX og ASSA beslag. Europeiske vindumodeller åpnes innendørs og kan være 3 stillinger. Skandinaviske vindumodeller åpnes til utendørs.
Terase dør er bekvemt å bruke til vinterhage, terase, balkong. Oftest åpnes den til utendørs, men kan også åpnes innendørs. I denne fall låsemekanismen tilføyes med en slags „nes“ til regnvann å rinne utendørs og aluminium beslag monteres inne på dørterskelen.
Alle standarden terrassedør monteres med FIX dørvridere. Ytterdør, som åpnes innendørs, har også „nes“ samt aliuminium beslag på terskelen. Standarden ytterdør monteres med FIX lås, som fikserer dør i 3 posisjoner. Ytterdør kan åpnes både utendørs og innendørs.
ASSA og IPA dørkarm åpninger monteres til karmen etter skjema Monterte åpninger anpasses og fikseres i karmen mellom karmen og åpningen med 5 mm mellomrom.

IPA døråpninger:

 

Etter montering av åpninger settes inn låsesystemer. Dør kan være med balkong (terrasse) lås og inngangs låsbare låssystemer. Låsbare dørs lås kommer i komplett med sylinder (nøglen) utifra og vrider innvendig.

Terrassedør lås med FIX dørhåndtak innvendig

Låsbare ytterdør lås med FIX håndtak og sylinder. Håndtak og sylinder monteres kun etter kundens behov.

Terase dør monteres med bremse mellom karmens toppen og åpnings toppen. Den tillater ikke for dør åpnes mer enn 90 graders vinkel.

Hvis dør består av to åpninger, monteres det to fiksering bremser på hver ende.

Heve/skyvedør beslaglegges med spesiell utvendig skyvbar felt, som monteres på åpninger med silikon med rustfritt stål spiker.

Vinduer med åpning utvendig monteres etter skjema.

 

 

 

 

 

Vindu med fastfelter beslaglegges likt med vinduer som åpnes til side.

Nederste del av vinduebeslaglegges slikt som vinduer som åpner til side, kun der på nederste delen beslag monteres ikke på karmens toppen, uten på horisontal karm nederste delen. Øverste fastfelter åpninger monteres : fra karmens toppen etter skjema Åpninger monteres med skruer inne på karmens terskel og karmen. Bremse fiksatoren fastsettes på sentret mellom karmens toppen og horisontal karm nederste delen med hul på 3 mm diameter med gult spikk. Låse „øron“ monteres på horisontal karm nederste delen etter skjema.

Åpninger i øvre karmen monteres slik som etter skjema Det legges to lukning „øren“ i karmen. Vinduer, som åpner seg 90 grader vinkel og skyves til side beslaglegges slik som vinduer som åpner seg til side, kun åpninger kan flyttes og monteres både i øvre og nedre delen av karmen.

Åpninger i øvre karmen monteres slik som etter skjema Det legges to lukning „øren“ i karmen. Vinduer, som åpner seg 90 grader vinkel og skyves til side beslaglegges slik som vinduer som åpner seg til side, kun åpninger kan flyttes og monteres både i øvre og nedre delen av karmen.

Åpninger og håndtaket settes fast med skruer. Høyre hånds håndtaket monteres på karmen, og skrues fast med rustfritt ståk skruer. Lukkeplater i karmen monteres etter skjema Horisontal karm senter monteres etter senter måling.
Toppsving vinduer med 180 graders sving over horisontal aksel beslaglegges slik som vinduer med 45 graders åpning, kun åpnings terskel byttes med 180 graders terskelskinne. På høyre side ovenfra monteres beskyttelse for terskelskinner, som tillater ikke vindu åpne mer enn forutsett eller etter hele omsving bør den ikke lukkes selv.

Lukke „øren“ fiksatorn monteres i karmen fra toppen etter skjema med gule skruer. Åpninger i karmen monteres: a) Hvis karmens høyde er opptil 1,2 m – to åpninger; b) hvis karmens høyde er større enn 1,2m – tre åpninger. Åpninger monteres i karmen: fra toppen etter skjema, mens tredje åpning monteres 300 mm fra karmens topp. Åpning i karmen monteres etter skjema.

Åpninger settes fast med skruer.
Karmens lukke „øren“ monteres med skruer.
Etter kundens forespørsel kan vrider monteres i isteden for lukke øren.

Etter kunden forespørsel kan øvrige tillegg følge med, som forbedrer tre produkters funksjoner og bruker vennlighet. For ekstra lokaler ventilasjon, kan monteres ventilasjons felt.

Glass montering

Glass montering terskelskinner blir kontrollert for skader. Bestilte terskelskinner kommer komplett etter bestilling og posisjon

Kun kvalitets terskelskinner blir malt, med bevart impregnasjon, grunning, forberedelse for maling. Tørkede og malte terskelskinner bindes sammen etter bestilling og posisjon. Koblingbeslag legges inn på skinner etter given krav.
Før glass montering, kontrolleres produkters kvalitet, størrelser, glass profilers kvalitet, hermetikk laminering og hjørner som det kreves etter DVS sertifikat. Glass montering skjer etter alle tekniske krav, glass profiler utjevnes, terskelskinnes montering. Etter glass montering renses alle glass profiler.
Uten den vanlige (gjennomsynelig) glass fines det flere andre glass typer:

Kura (Costwood glass)

Marine glass

Grå tone glass

Brun tone glass

Matisk glass

Samt det tilvirkes vinduer og dør med støy dempende egenskaper (opptil 36Hz) glass profiler eller laminater- som tilvirkes med mellom lager av gjennomsynelig plastikk polivinibutiralin (PVB) mellom to glass sjikt. Denne plastikk lager fanger glass bit og tillater dem ikke falde ut etter støttelser. Laminert glass er vanskeligere å slå ut en ikke laminert glass.

Etter kundens behov monteres glass profiler med aluminium eller sort plastikk karmer.

Pakking

Før pakking utføres helhetlig gjennomgang av produktet: produktets kvalitet, felles produktets vare utseende. Observerte mangler repareres. Observerte større mangler produktet returneres til reparasjon eller omproduksjon med melding til relevante personalet. Pakking skjer etter generelle krav, med untakk til kundens spesielle forespørsler. Produkter pakkes stabilt på paller, så at ingen skade skulle forekomme under transportering.

Vindu modeller og åpning

Dør åpnings retttings bestemming